HE-VA logo        TMO Malčer      TFZ Malčer      TFX Malčer      IT kosilica      Sitnilica granja  

Zanon TMO Malčeri 

Zanon TMO malčer
  • Priključak na traktore u 3 tačke - Io i IIo kategorija; 
  • reduktor za 540 o/min (ili 1000 o/min specificirati prilikom narudžbenice);
  • zadnji valjak podesiv po visini; čekići ili Y noževi; kontračekići;
  • bočni klizači - sanke podesive po visini;
  • poklopac za otvaranje na zadnjem delu plašta maleera za lakši rad i veau propusnost;
  • hidraulički bočni pomak po horizontali i vertikali;
  • slobodno tekuća spojka u reduktoru malčera zaštita od preopterećenja;
  • mehanička zaštita u slučaju nailaska na prepreku (ANTI SHOCK);
  • potrebno 2 dvoradna hidraulična izvoda na traktoru; kardanska osovina.