VIBROCULT  KULTIVATOR  TANJIRAČA  GERMINATOR  DRLJAČA  PLUG  AGROCUT  AGROTILL  TRAK-UP  AGROBEAR  JUMBO

FOP Nošeni setvospremač Vibrocult M                           Vibrocult M  Vibrocult L  Vibrocult S

Youtube video na srpskom

 

KRATAK OPIS

Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno  za  predsetvenu  pripremu  zemljišta - jednu  od  najvažnijih  operacija  u  tehnološkom  procesu  proizvodnje ratarskih kultura. Pored ovoga koriste se i kod, aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja  strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka itd.

● Kačenje u tri tačke KAT. II
● Najbolja vibracija radnih organa na elastičnim "S" nosačima se  postiže pri radnoj brzini od 8 do 12 km/h.
●  Zahvaljujući svom obliku i kvalitetu materijala elastični nosač    sa motičicom vibrira u svim pravcima, razbija  grudve, čupa korov,...

TEHNIČKI PODACI

Serija VibroCult M
Model  M 370 / M 410 / M 450 / M 490 / M 530 /
M 570 / M 610 / M 700-3 / M 800-3
Radna širina, cm 370 / 410 / 450 / 490 / 530 / 570 / 610 / 700 / 800
Radna dubina cm do 15
Transportna širina, cm

257 / 297 / 257 / 257 / 257 / 257 / 297 / 298 / 298

Broj radnih organa 37 / 41 / 45 / 49 / 53 / 57 / 61 / 65 / 73
Masa cca, kg 920 / 1020 / 1120 / 1222 / 1320 /
1420 / 1520 / 1940 / 2035
Preporučena KS 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 190 / 220