Rabe logo  ALBATROS  SUPERALBATROS  KORMORAN SF

Rabe Albatros 110 Plug obrtač                                    ALBATROS 110  ALBATROS 120 M  ALBATROS V 120

KRATAK OPIS

Već kod ove najmanje verzije sa 110 mm okvira, ALBATROS ima sofisticiranu geometriju okvira. Prvo telo je blizu glave. To olakšava hidraulici traktora da podiže plug. I pogledajte podešavanje radne širine prvog tela: dizajnirano je tako da nije potrebno podešavanje vučne tačke (hidraulično podešavanje širine). I naravno, možete opremiti ALBATROS sa svim varijantama RABE-ovih dasaka.

TEHNIČKI PODACI

Tip pluga obrtač - nošeni
Broj plužnih tela 3 - 5
Tip daske puna
Opcije punih dasaka BP-341W ; BP-351O ; BP322P ; BP-350W ; BP-365P
Radni zahvat po plužnom telu 33 - 37 - 42 - 47
Podešavanje radnog zahvata mehaničko
Kategorija kačenja II / III
Crtalo opciono
Dubinski točak standard
Dimenzije grede, mm 110 x 110 x 8
Prečnik obrtne osovine, mm 100
Vertikalni klirens, cm 80
Rastojanje između vrhova raonika, cm 97
Masa 852 - 1256
Potrebna KS 80 - 150

Dodatna oprema:

● Mogućnost doplate za rešetkaste daske
● Mogućnost doplate za radno-transportni točak
● Pretplužnjaci podesivi po visini (Vari Fix-flah)
● Pretplužnjaci podesivi (cev)
● Pretplužnjaci sa vijkom na smicanje(Vari Fix-flah)
● Deflektori
● Crtalo nazubljeno Ø500 ili talasasto Ø508mm
● Nožasto crtalo
● Proširivač brazde BFM