JOKER  TERRANO FX  TIGER  PRONTO  EXPRESS

HORSCH TIGER GRUBER

Tiger AS - pametna alternativa za oranje. Intenzivno otpuštanje i mešanje visokih ostataka slame do radne dubine od 35 cm.
Tiger LT - Kompaktan sa malom potrebnom snagom. Kompaktna verzija u tri reda za kultivaciju strnjika i dublja obrada tla.
Tiger MT - Najbolji radni kvalitet u slami kukuruza. Prekida se kroz teške uslove.
Pronto TD - Pronto tehnologija kao produžetak Tigra. Sa rezervoarom od 2.000 litara u kombinaciji sa kultivatorom Tiger. Intenzivna kultivacija i precizna setva u jednom prolazu.

TEHNIČKI PODACI

Serija AS / LT / MT 
Radna širina m 3 - 10,2
Broj radnih organa 13 - 34
Masa, kg 3540 - 10835
Preporučena KS 150 - 600