JOKER  TERRANO FX  TIGER  PRONTO  EXPRESS

HORSCH JOKER KRATKA TANJIRAČA

Precizna i brza kultivacija strništa Joker je idealan za plitku kultivaciju strnjišta kako bi se stimulisala klijanje useva, prekinula kapilarnost, mešali u ostacima žetve i za pripremu plitkog semena. Proizvodi visoki odnos finog zemljišta u horizontu klijanja i otporan je na velike količine slame, organskih đubriva ili korova. Kratka tanjirača je dostupna kao Joker CT za priključak u tri tačke i kao Joker RT Classic sa sopstvenim šasijama u već im radnim širinama. Visok radni učinak moguć je zbog visokih radnih brzina do 20 km / h.

TEHNIČKI PODACI

Serija HD / CT / RT / RT Classic
Radna širina m 3 - 12,5
Broj tanjira 20 - 98
Masa, kg 1580 - 12250
Preporučena KS 65 - 480