JOKER  TERRANO FX  TIGER  PRONTO  EXPRESS

HORSCH EXPRESS SEJALICA

PROFESIONALNA SETVENA TEHNOLOGIJA SA KAČENJEM U 3 TAČKE.
Šta odlikuje Express TD?

Express TD objedinjuje prednosti okretne sejalice sa kačenjem  u 3 tačke i efikasnost Pronta DC. Kompaktna i lagana, garantuje primetno povećanje produktivnosti.

Priprema

DiscSystem na mašini Express TD obezbeđuje savršeno fino zemljište pri radnoj brzini od 10 do 20 km/h. Zbog intenzivne obrade zemljišta nije potrebno kardansko vratilo. Diskovi od 460 mm su veoma efikasni čak  i kod velike količine organskog materijala. Radna dubina DiscSystema  se može podešavati hidraulično iz kabine traktora.

Priprema setvene posteljice 

Ujednačen prohod je preduslov za ujednačen usev. Da bi se dostigao ovaj cilj, mora se najpre obaviti optimalno ravnanje i konsolidacija setvene posteljice. Elementi FarmFlex paker valjka prečnika 54 cm  su zato posebno koordinisani u odnosu na setvene ploče.

 

HORSCH Express 3 TD 3.5 TD
Širina u radu (m) 3,00 3,50
Širina u transportu (m) 3,00 3,50
Visina punjenja (m) 2,21 2,21
Dužina/Dužina sa PE markerom (m) 3,67/4,00 3,67/4,00
Masa od (kg)* 2600 2965
Zapremina bunkera za seme (1) 1 SOO 1500
Dimenzije otvora za punjenje (cm) 0,88x2,42 0,88x2,42
Broj ulagača semena 20 24
Pritisak ulagača semena (kg) 5-120 5-120
Ulagači semena/ nagazni točkovi 0 (cm) 34/32 34/32
Razmak između redova (cm) 15,00 14,50
Paker valjak 0 (cm) - FarmFlex 54 54
Brzina rada (km/h) 10-20 10-20
Potrebna snaga (KW/KS) 90-140/125-190 105-160/145-220
Potreban broj hid. priključaka 1 (+1 hidraulični ventilator direktan pogon, +1 podešavanje DiscSystem, +1 marker tragova i, +1 hidraulično podešavanje pritiska ulagača)
Povratni vod niskog pritiska (maks. 5 bara) 1 (samo sa hidrauličnim ventilatorom, direktan pogon) 1 (samo sa hidrauličnim ventilatorom, direktan pogon)
Protok ulja u hidr. ventilatoru (l/min) 20-25 20-25
Kačenje u 3 tačke Kategorija prikopčavanja (u tri tačke) III Kategorija prikopčavanja (u tri tačke) III