HE-VA logoROLLER VALJCI  DISC ROLLER  TRIPLE TILLER  KULTI SEEDER  SUB-TILLER  EKO DRLJAČA

He-Va Triple-Tiller Gruber  

KRATAK OPIS

● Optimalna kultivacija sa rastojanjem od samo 250 mm između redova.
● Radno telo sa sigurnosnim vijkom.
● 3 reda radnih tela sa dobrim klirensom od 850 mm, 750 mm rastojanje
između radnih tela I 700 rastojanje između rama"
● 3  vrste radnih tela:   Opružni nosač, duplo uvijen 35 x 35mm (radna dubina 0 - 20 cm);  Sigurnosni vijak –do 2550kg (0 - 30 cm);  Sigurnosni vijak –do 2550kg (0 - 30 cm)
● Hidrauličko podešavanje dubine preko klipsi.
● Ivični diskovi, standardna oprema, sa centralnim podešavanjem.
● 75 x 12 mm okretni I konkavni, podesivi po visini radni organi.
Pneumatici: 3.00 m, 3.50 m 1-sekcija: 11.5/80x 15.3 – 10 PLY;     4.00 m, 5.00 m 2-sekcije: 400/60 x 15.5 – 14 PLY

DODATNA OPREMA

● Multi Seeder
● Dubinski točak
● Ivični diskovi
● Chisel vrh - 75 mm širok, prikazan sa uvijenim ili ravnim telom.
● 260 mm široka krila, prikazana sa uvijenim telom