Hauer logoHAUER UTOVARIVAČ

KRATAK OPIS

Hauer je najpoznatiji proizvođač prednjih traktorskih utovarivača. Franz Hauer je 1982. godine konstruisao svoj prvi prednji utovarivač. Danas, cilj kompanije Hauer je da kupcima ponude inovativne i tehnički usavršene prednje utovarivače, koji odgovaraju potrebama i željama njihovih korisnika. Sve kako bi korisnik svoje utovarne poslove obavljajo brzo, lako i efikasno.

Ponuda Hauer-a obuhvata:

● Prednja hidraulika kompatibilna sa svim modelima traktora
● Prednje utovarivače komatibilne sa svim modelima traktora
● Daske za sneg kompatibilne sa svim modelima traktora