Augmenta logo

Analitika u realnom vremenu ili postoperativna analitika polja

Kontakt:
Trešnjevac: +381 24 224 224;  Novi Sad: +381 21 6419 809
e-mailinfo@agrotech.rs

KRATAK OPIS

Analitika polja
- Mape indeksa vegetacije (Augmenta indeks)
NDVI i drugo
- Prikaz 4K snimaka
- Mogućnost kreiranje detaljnih izveštaja
- Uvoz/Izvoz Shape fajlove
Monitoring flote
- Lokacija traktora i urađeno površina

-    Analitika mašine (vreme o radu/vreme ustajanju)
-    Prikaz brzine i norme

100 % autonomno primenjivanje VRA azota, regulatora rasta, fungicida ili desikanta u realnom vremenu.

Podržani usevi:
Pšenica I Kukuruz I Soja I Raž I Ovas I Ječam Uljana repica I Šećerna trska I Pamuk
Jedan uređaj - više dodatni mogućnos􀀁
Nove kulture, mogućnos  i operacije biće obezbeđenje korisniku putem over-the-air nadogradnje. 

Šta može da radi?

Augmenta izvlači maksimum iz svakog hektara vašeg polja. Naš Field Analyzer skenira polje do detalja i izračunava potrebnu dozu i primenjuje koristeći Vaš rasipač/prskalicu - u realnom vremenu. Instalacija traje nekoliko trenutaka i sistem zahteva minimalni napor korisnika.

Kako radi?
Augmenta predstavlja novu generaciju pasivnih senzora kombinujući kameru 4K rezolucije sa 5 spektara, brojne svetlosne senzore i napredne algoritme veštačke inteligencije. Sve to stvara univerzalni indeks stanja useva i primenjuje potrebnu dozu inputa.