APV logo  PS 120  PS 300  PS 500  PS 800

APV PS 120 Rasipač

Preko električno upravljanog valjka za doziranje, semenski materijal ulazi u vazdušni kanal gde se pomoću ventilatora transportuje kroz plastična creva do deflektora. 
Na taj način je omogućeno precizno rasturanje semena čak i u uslovima vetra!

● Različita setvena vratila (fno seme i grubo seme)
● Precizno rasturanje semenskog materijala bez obzira na vetar
● Kontrola i regulacija broja obrtaja setvenog vratila
● Funkcija pražnjenja
● Precizna poprečna raspodela duž cele radne širine
● Rasturanje količine semena i menadžment obodnog zemljišta
bez obzira na brzinu (sa senzorima-opcija)"
● Brojač hektara, automatska probna kalibracija 

TEHNIČKI PODACI

Serija Rasipač mikrogranulata APV PS 120
Model  PS 120
Radna širina m 1-6 (sa elektronskim dvostrukim ventilatorom)
Broj izlaza 8
Dimenzije v/š/d cm 80 / 60 / 88
Zapremina rezervoara za seme, l 120
Neto masa, kg 45