Skip to main content
x

Rabe logo  ALBATROS  SUPERALBATROS  KORMORAN

Kormoran PL Plug obrtač                                                    KORMORAN SF  KORMORAN PF  KORMORAN PL

KRATAK OPIS

KORMORAN PL kombinuje visoke performanse i maksimalnu svestranost. Ako ranije niste uzeli u obzir polu nošeni plug - sada testirajte KORMORAN!

TEHNIČKI PODACI

Tip pluga obrtač - polu nošeni
Broj plužnih tela 5 - 9
Tip daske puna
Opcije punih dasaka BP-341W ; BP-351O ; BP322P ; BP-350W ; BP-365P
Radni zahvat po plužnom telu 35 - 55
Podešavanje radnog zahvata mehaničko / hidrauličko
Kategorija kačenja III / IV
Crtalo opciono
Transportni točak sa suspenzijom standard
Dimenzije grede, mm 180 x 180 x 12
Vertikalni klirens, cm 80
Rastojanje između vrhova raonika, cm 100
Masa 2991 - 4161
Potrebna KS 200 - 350

 

Dodatna oprema:

● Mogućnost doplate za rešetkaste daske
● Pretplužnjaci podesivi po visini (Vari Fix-flah)
● Pretplužnjaci podesivi (cev)
● Pretplužnjaci sa vijkom na smicanje(Vari Fix-flah)
● Deflektori
● Crtalo nazubljeno Ø500 ili talasasto Ø508mm
● Nožasto crtalo
● Proširivač brazde BFM