Skip to main content
x

PRODAJNI TIM


Naš prodajni tim se sastoji od iskusnih i kvalitetnih prodavaca sa dugogodišnjim iskustvom u ovom sektoru. Konstantno se usavršavaju i stiču nova znanja na raznim obukama koje organizuju naši principali.
Takođe, ni manje bitno je kvalitetna post-prodajna podrška koju vam pružamo.

Dozvolite da ih sve predstavimo:

Dejan Zorić
Direktor prodaje
+381 63 653 348
Milan Doroslovac
Menadžer prodaje
Tel : +381 63 653 994
Bálint István
Menadžer prodaje
+381 63 653 444
Branislav Lazić
Menadžer prodaje
+381 63 653 996
Karanfil Jovanović
Menadžer prodaje
+381 63 653 556
Milivoje Pantović
Menadžer prodaje
+381 63 653 469
Siniša Rudić
Menadžer prodaje
+381 63 653 634
Čedomir Borna
Menadžer prodaje
+381 63 653 328
Milan Vulić
Menadžer prodaje
+381 63 653 325
Milan Adžić
Posleprodajna podrška
+381 63 1089 203